Veri İşleme Nedir?

Veri işleme, tamamen veya kısmen otomatik yollarla, veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir. Bu işlemler toplama, kaydetme, paylaşma, depolama, okuma, değiştirme, açıklama, imha etme gibi bir çok alandan oluşmaktadır.

KVK kuralları, “otomatik yollarla işlenen” ifadesi ile esas olarak dijital ortamda işlenen verileri kapsama alır. Ancak kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak (Veri Kayıt Sistemi) fiziksel ortamda dosyalanması da mümkündür. Alfabetik sıralama gibi, veri işleyenin makul bir sürede ilgili hakkında verilere ulaşabileceği şekilde indekslenen veriler de KVKK kapsamına girmektedir.

 

Örnek olarak;

Bir marketin müşterilerine kampanyalardan faydalanması için sunduğu sadakat kartı için isim, telefon, meslek ve adres bilgilerini alması ve bunu pazarlama kapmanyalarının belirlenmesi için kullanması,

Bir hastanenin hastalarına ait bilgileri ilaç tedariği için kullanması verilebilir.

[1] Kaynak: www.pwc.com.tr