Kurumunuz Hazır mı?

Kurumunuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na hazır mı?

Screenshot from 2016-05-11 22:50:04Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel veri işleyen her kurumu kapsıyor. Siz de kurumunuzda kişisel veri işliyorsanız kanun’un yükümlülüklerini yerine getirmek durumundasınız.

Mevcut durumunuzun kanunla ne kadar uyumlu olduğunu 50 sorudan oluşan değerlendirme testimiz ile ölçebilirsiniz. Değerlendirmede yer alan sorular kanun maddeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ayrıca kanunda yer alan maddelere bağlı kalınarak tamamlayıcı önlemler, süreçler ve kontroller üzerinde durulmuştur.

Test sonrasında kanuna uyum yüzdeniz, değerlendirme ve önerilerin yer aldığı durum raporu oluşturulacaktır.

Değerlendirmeyi kurum adı vermeden, anonim şekilde yapabilirsiniz !