Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, sahibi olduğu kişiyi tanımlayan, kişi hakkında özel ve genel bilgileri içeren her türlü veridir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, IP adresi, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

Kişisel veri tanımını IP adresi üzerinden örneklendirelim;

IP: 11.22.33.44

Diyelim ki bu IP adresi şu anda ISP tarafından atanmış IP adresim olsun. Sadece bu IP adresi ile başka kaynaklardan bilgi alınmadıkça kimliğim tespit edilemez. Peki bu durumda IP adresi kişisel veri midir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin tekil olarak kaydedilen ve işlenebilen verilerdir. Her ne kadar ISP’nin IP-kullanıcı veritabanına erişimimiz olmadan kimlik tespiti yapamayacak olsak da sınırları kaldırdığımızda herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilir olmasından dolayı kişisel veri olacaktır.

Kişisel veri tespitinde sorulması gereken iki önemli soru vardır;

-Her türlü bilgiye erişebildiğinizi düşündüğünüzde veri sahibi ile bağlantı kurabiliyor musunuz?

-Kurduğunuz bağlantı sadece bir kişiyi mi adresliyor?

İki soruya da verilen cevap evet ise kişisel veri olarak düşünebilirsiniz.

***